අයිතීන් නොදුන්නොත් සන්නද්ද අරගලයක් ඇතිවීමේ ඉඩකඩ ඉතා වැඩියි..

1434353902_t

යළිත් වතාවක් මෙරට තුල සන්නද්ධ අරගලයක් ඇතිවීමට වැඩි ඉඩක් ඇති බව දෙමළ ජාතික සන්ධානය පවසයි.

එම සන්ධානයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා බිබිසී සේවය සමඟ අදහස් පල කරමින් මෙසේ පවසා ඇත.

වැඩසටහන මෙහෙයවූ මාධ්‍යයෙව්දීයා මෙය තර්ජනය කිරීමක්දැයි ඇසූ විට දෙමළ සන්ධාන නියෝජිතයා කියා සිටියේ මෙය තර්ජනයක් නොවන බවත් නමුත් දෙමළ ජාතිකයින්ට අන් පුරවැසියන් හා සමාන පහසුකම් නොලැබෙන නිසා ආයුධ සන්නද්ධ අරගලයක් ඇතිවීමේ අනිවාර්ය හැකියවක් ඇති බවයි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: