මහ ලේකම් සුසිල්මයි.. අප වෙනස් කලේ නෑ.. සන්ධාන විධායක සභාව ඒකමතිකව මැ.කො.ට දන්වති.

banner-upfa-v3

තව දුරටත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහ ලේකම්වරයා වන්නේ සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්ත් මහතා බව පවසමින් සන්ධනානයේ පක්‍ෂ නායකයින් හා සියළු විධායක සභා සාමාජිකයින් විසින් මැතිවණ කොමසාරිස්වරයා දැනුවත් කිරීමට නියමිතය.

සන්ධාන ව්‍යවස්ථාව අනුව විධායක සභා රැුස්වීමකින් තොරක ලේකම්වරයා වෙනස් කල නොහැති බව පෙන්වා දෙන ඔවුන් ආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 105 වගන්තිය ප‍්‍රකාරව නව පාර්ලිමේන්තුව පිහිටුවීම දක්වා කාලය තුල සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්ත් මහතා සන්ධාන මහ ලේකම්වරයා ලෙස සලකා කටයුතු කරන ලෙසත් ඔවුන් ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

නව පාර්ලිමේන්තුව පිහිටුවීමෙන් පසු සන්ධානයේ විධායක සභාව කැඳවා මේ සම්බන්ධ ඉදිරි ක‍්‍රියාමාර්ග ගන්නා  බවත් ඔවුහු කියා සිටිති.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: