චම්පිකට චන්දෙ දෙන්න එපා’… විජේදාසගේ පුතා එජාප පාක්ෂිකයන්ගෙන් ඉල්ලයි…

champika-ranawaka

dghj

එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන්ම චන්දය ඉල්ලන චම්පික රණවක ආදීන් ඉල්ලක කර එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයන් මනාප සටනක් අරඹා ඇති බව පසුගිය කාලය පුරාම දක්නට ලැබිණ.

විසේෂයෙන් චම්පික රණවක ට මනාප දීම හරහා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයකුට තම පාර්ලිමේන්තු අසුන අහිමි වන අතර අනාගතයේ දිනක චම්පික රණවක එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැර යනු ඇතැයි ද ඔවුන්ගේ මතයයි.

මේ ඊයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂක විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත්‍රයා තම ෆේස් බුක් ගිණුමේ ඇබූ සටහනකි.

 

ඔහු මෙයින් ඉලක්ක කලේ චම්පික රණවක මහතා බවට සැක නැත.ඔහුට මනාප නොදෙන්නයි ඔහු එහිදී එජාප චන්ද දායකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. රඛිත රාජපක්ෂ මහතා එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග සමීපව කටයුතු

කරන්නෙකි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: